OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 9 träffar

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:00

Svenska myndigheters ansvar

Här kan du läsa om vilket ansvar de svenska myndigheterna har, kopplat till jordskalven och tsunamin i Japan och de problem som har uppstått vid kärnkraftverket.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:04

Ordlista

Här följer några förklaringar på vanliga ord och begrepp som användes för att beskriva situationen vid de japanska kärnkraftverken under händelserna vid Fukushima.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:02

Regler vid resa

Om du planerar att resa är det viktigt att följa ditt resebolags och myndigheternas information om vilka rättigheter och skyldigheter du har.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:03

Sveriges strålskyddsberedskap

Om det sker en olycka eller ett haveri på en kärnteknisk anläggning, till exempel ett kärnkraftverk, kan konsekvenserna bli väldigt allvarliga. Därför arbetar många myndigheter...

PUBLICERADES 20 nov 2018 13:56

Kärntekniska olyckor

En stor kärnkraftsolycka kan få allvarliga konsekvenser för både människa och miljö.

PUBLICERADES 6 nov 2014 14:58

Bakgrund om Fukushima

Det här är en sammanfattning i kronologisk ordning av händelserna vid Fukushima i Japan 2011. Sidan uppdateras inte längre. Händelserna anges med svensk tidsangivelse.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:26

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att skydda människor och miljö mot oönskade effekter av strålning och att ge allmänheten råd om hur man skyddar sig mot strålning.

PUBLICERADES 6 nov 2014 14:59

Följ läget i Japan

Den här sidan rör händelserna vid kärnkraftverket i Fukushima i Japan 2011 och uppdateras inte längre.

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:50

Vakthavande ingenjör på Ringhals

Tre frågor till... Namn: Jan-Olof Bengtsson. Titel: Vakthavande ingenjör, VHI. Organisation: Ringhals, Vattenfall. Hemsida: www.ringhals.se Vad jobbar du med? Jag är...