OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 23 träffar

PUBLICERADES 26 okt 2018 15:21

Detta gör samhället

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att vara förberedd.

PUBLICERADES 16 jan 2017 14:23

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället.

PUBLICERADES 3 jul 2018 13:05

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Om du är i behov av hjälp utomlands är det främst hjälp till självhjälp som staten erbjuder. Du har ett stort personligt ansvar när du är ute och reser.

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:52

Rådgivare för insatspersonal

Tre frågor till… Namn: Folke Ryman Titel: Ansvarig för psykosocialt stöd till insatspersonal Organisation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Hur kan du hjälpa...

PUBLICERADES 19 sep 2018 15:17

Kustbevakningsassistent

Tre frågor till… Namn: Malin Öhlander Titel: Kustuppsyningsman Organisation: Kustbevakningen Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag är en i besättningen på ett...

PUBLICERADES 4 jul 2018 13:57

Så varnar Krisinformation.se

Krisinformation.se är inte en officiell del av larmkedjan och är inte garanterad att få veta om ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdas.

PUBLICERADES 25 okt 2018 16:27

Myndigheter med särskilt ansvar

För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar.

PUBLICERADES 4 apr 2019 09:44

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar.

PUBLICERADES 23 jan 2019 09:54

Frivilligorganisationer

Framgångsrik krishantering bygger på ett gemensamt engagemang från organisationer, myndigheter, företag och enskilda människor. Många väljer också att engagera sig i...

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:47

Räddningschef

Tre frågor till... Namn: Christer Holmström Titel: Brandinspektör och räddningschef i beredskap Organisation: Räddningstjänsten i Ljungby Vilka är dina uppgifter som...