OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 13 nov 2018 12:45

Så låter utomhuslarmen vid kris, krigsfara och krig

Vid allvarliga händelser, kris, krigsfara och krig kan varningar utfärdas med hjälp av utomhuslarm. Här hittar du information om hur de olika larmen låter och vad du ska göra när...