OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 4 apr 2019 09:44

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar.