OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 14 träffar

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:50

Biträdande statsepizootolog på SVA

Tre frågor till... Namn: Karl Ståhl Titel: Biträdande statsepizootolog Organisation: Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA  Vad gör du? I min grupp på SVA arbetar vi med...

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:51

Sjöräddningsledare

Tre frågor till… Namn: Mathias Hansson Titel: Sjöräddningsledare  Organisation: Sjöfartsverkets sjö- & Flygräddningscentral JRCC Beskriv dina arbetsuppgifter. Vi ska...

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:51

Lagbas på Svenska kraftnäts insatsstyrka

Tre frågor till… Namn: Oscar Björnson Titel: Lagbas Organisation: Svenska kraftnäts insatsstyrka Vad gör du? Jag rycker in vid akuta reparationsinsatser efter sabotage, olyckor...

PUBLICERADES 19 sep 2018 15:17

Kustbevakningsassistent

Tre frågor till… Namn: Malin Öhlander Titel: Kustuppsyningsman Organisation: Kustbevakningen Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag är en i besättningen på ett...

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:50

Flygledare på Arlanda

Tre frågor till... Namn: Robert Hackel Titel: Flygledare Organisation: LFV Hemsida: LFV Vad går ditt jobb ut på? Jobbet består i att se till att flygtrafiken flyter på bra och...

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:51

Undersköterska på blodcentralen

Tre frågor till… Namn: Ingrid Engström Titel: Undersköterska och marknadsassistent  Organisation: Stockholms läns landsting Hemsida: Geblod.nu Vad gör du på jobbet? Jag är...

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:47

Räddningschef

Tre frågor till... Namn: Christer Holmström Titel: Brandinspektör och räddningschef i beredskap Organisation: Räddningstjänsten i Ljungby Vilka är dina uppgifter som...

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:50

Brandman på Södertörns brandförsvarsförbund

Tre frågor till... Namn: Nadia Jelili  Titel: Brandman Organisation: Södertörns brandförsvarsförbund, Lindvreten Hemsida: Södertörns brandförsvarsförbund Hur...

PUBLICERADES 16 jan 2017 14:21

Människorna i krishanteringssystemet

Här har vi intervjuat yrkesfolk med särskilt ansvar i krishanteringssystemet i Sverige.

PUBLICERADES 3 jul 2018 12:50

Operativ ledare på Trafikverket