OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 25 okt 2018 10:16

Kommunikation när internet och telefoni går ner

När internet eller telefoni drabbas av större störningar informerar det svenska samhället via lokalradion, lokala samlingsplatser, flygblad och dörrknackning. Förbered dig genom...