OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 9 träffar

PUBLICERADES 7 apr 2015 12:41

Världshälsodagen: Så undviker du att bli sjuk av maten

Varje år dör över två miljoner människor av smitta via livsmedel och dricksvatten. Varje år drabbas tusentals svenskar av matförgiftning. Världshälsodagen den 7 april har i år...

PUBLICERADES 4 nov 2014 11:38

Utbrott av ehecsmitta 2011

Den 26 juli 2011 förklarade den tyska smittskyddsmyndigheten att utbrottet av ehec var över. Detta är en arkiverad sida om utbrottet. Sidan uppdateras inte längre.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:24

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för livsmedel och dricksvatten och har ett övergripande ansvar för kriser inom dessa områden.

PUBLICERADES 21 sep 2018 10:38

Hot mot livsmedel och dricksvatten

Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av maten eller vattnet. Det kan till exempel handla om smitta eller giftiga ämnen.

PUBLICERADES 5 nov 2014 09:33

Cryptosporidium: Förorenat vatten i Jämtland 2010-2011

Detta är en arkiverad sida om det förorenade vattnet i Östersund 2010-2011. Sidan uppdateras inte längre.

PUBLICERADES 8 jul 2015 10:53

Livsmedelsverket om salmonellautbrottet i Sverige

Salmonellabakterier har hittats i två kryddblandningar. Enligt Livsmedelsverket kan kryddorna vara orsaken till det salmonellautbrott som pågår i Sverige men ytterligare...

PUBLICERADES 21 sep 2018 12:41

Samhällets beredskap

Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet för mat och dricksvatten i Sverige och har ett övergripande ansvar på området vid en kris.

PUBLICERADES 29 okt 2018 13:23

Din beredskap för hot mot livsmedel

Det finns i huvudsak två sorters hot som rör livsmedel och dricksvatten. Dels kan smittor spridas och dels kan brist på livsmedel eller vatten uppstå.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:23

Jordbruksverket

Jordbruksverket är ansvarig myndighet när det gäller kriser som kan drabba jordbruket. Det kan gälla allt från djursjukdomar till radioaktivt nedfall.