OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 4 träffar

PUBLICERADES 24 jan 2017 13:51

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:29

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Detta genom att förebygga och avslöja brott...

PUBLICERADES 23 maj 2016 14:14

Fjällräddning

Fjällräddningen består av frivilliga men det är polisen som har ansvaret för att undsätta människor i fjällen.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:25

Polisen

Det är först när händelser är så omfattande och allvarliga att Polisen måste prioritera om sina resurser som myndigheten ställer om till ett krisläge.