OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 6 sep 2018 14:29

Samhällets beredskap

Det bedrivs ett omfattande arbete i Sverige för att förebygga och förhindra terrorattentat. Vid ett attentat skulle flera myndigheter arbeta gemensamt och parallellt för att...