OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 27 jun 2018 12:25

Översvämning

Översvämningar kan orsaka stora skador och uppstår vid kraftigt regn eller när havsvattennivån stiger ovanligt högt i kustnära områden. När snö och isar smälter på våren kan...