OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 7 träffar

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:30

Tullverket

Tullverket har som uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i gränsskyddet med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och...

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:24

Luftfartsverket

Vid en kris är Luftfartsverkets främsta roll att stänga och öppna luftrummet för flygtrafik. Detta kan ske på grund av hårt väder eller som vid askmolnet 2010.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:29

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar också för att bygga och underhålla statliga vägar och...

PUBLICERADES 3 jul 2018 13:11

Landsting

Sveriges 20 landsting och regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik, men även för regional utveckling och kultur.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:25

Polisen

Det är först när händelser är så omfattande och allvarliga att Polisen måste prioritera om sina resurser som myndigheten ställer om till ett krisläge.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:25

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ansvarar för att Sverige har säkra och effektiva sjövägar, och erbjuder fartyg assistans med lots eller isbrytning. Sjöfartsverket ansvarar också för sjö- och...

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:31

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med frågor som rör järnväg, luftfart, sjöfart, vägtrafik, körkort och yrkestrafik.