OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 3 träffar

PUBLICERADES 24 jan 2017 13:51

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:24

Luftfartsverket

Vid en kris är Luftfartsverkets främsta roll att stänga och öppna luftrummet för flygtrafik. Detta kan ske på grund av hårt väder eller som vid askmolnet 2010.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:31

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med frågor som rör järnväg, luftfart, sjöfart, vägtrafik, körkort och yrkestrafik.