OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 2 jul 2018 16:59

Jordbävningar och jordskalv

Jordskorpan är uppdelad i kontinentalplattor som rör sig isär eller in under varandra på grund av rörelser i den flytande magman i jordens inre.