OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 16 jan 2017 14:01

Sjukdom och vård utomlands

Du har själv ansvar för din hälsa vid en resa. Ta därför reda på vilka sjukdomar eller hälsorisker som är aktuella på ditt resmål.